Mr. John Doe & Ms. Jane Doe

06.01.2018.

Never mind, you'll find someone like me

...svakoj stvari daj pravu mjeru i težinu. Budi umjeren, pravedan, ne sili se i ne lebdi u iluzijama i fatamorganama.
Budi umjeren u svojoj ljubavi prema nekoj osobi jer ćeš je možda nekad zamrziti, i budi umjeren u svojoj mržnji prema nekome, jer ćeš ga možda nekad zavoljeti.
Jane / John /